Marketa Kaucka Petersen

Barn- och ungdomsmedicin

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för Fysiologi och Farmakologi

2016

Hur man steg för steg återskapar ett nytt ansikte hos däggdjur – ny kunskap och ny riktning för behandling av kraniofaciala störningar

Syftet med studien är att förstå hur det mänskliga ansiktet formas under embryonalutvecklingen. Huvudets platta benstrukturer uppfyller flera viktiga funktioner såsom skydd åt känsliga organ (ögon, hjärna och innerörat), plats för muskelfäste, kommunikation och igenkänning av individer. Idag finns det ett hundratal medfödda avvikelser som påverkar formen och funktion av dessa ben som berör enskilda individers livskvalité.  Vårt mål är att undersöka cellulära och molekylära mekanismer som styr normal utveckling av huvudets benstrukturer med syfte att skapa en bred plattform for nya behandlingar vid medfödda kraniofaciala syndrom.
Visa alla forskare