Marta Nieckarz

Mikrobiologi och infektionsmedicin

Postdoktoralt anslag

Umeå universitet

2021

Dechiffrering av bakteriell cellväggsbiologi och miljöanpassningsmekanismer för Salmonella Typhimurium som erhållits från peptidoglykan profilering

Uppkomsten och spridningen av läkemedelsresistenta bakterieinfektioner är ett folkhälsoproblem. Salmonella Typhimurium är en mänsklig patogen och det agens som orsakar salmonellos, en zoonotisk infektionssjukdom som orsakar en rad olika kliniska, tarmassocierade symtom såsom feber, akut buksmärta och diarré. Under den initiala infektionen samt i de senare stadierna av patogenes (inuti celler i immunsystemet) måste Salmonella Typhimurium anpassa sig till ett flertal olika och påfrestande miljöer. Detta projekt kommer att vara den första omfattande översikten över Salmonella Typhimuriums peptidoglykancellvägg, strukturen som skyddar bakterien från omgivningen. Att ändra peptidoglykankemin verkar vara en avgörande strategi för anpassning till olika förhållanden i människokroppen. Målet med projektet är att karaktärisera genetiska determinanter för cellväggsbiologi i denna patogen och fördjupa förståelsen för rollen av peptidoglykan i moduleringen av virulens, patofysiologi och anpassningsförmåga hos denna patogen och slutligen hitta nya och mer effektiva terapier för behandling av infektiösa sjukdomar.

Visa alla forskare