Mårten Winge

Hudsjukdomar, Immunologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f medicin

2013

Interaktioner mellan hud och immunförsvar vid psoriasis

Psoriasis är en av de vanligaste inflammatoriska hudsjukdomarna där både huden och immunförsvaret innehar nyckelfunktioner i sjukdomsförloppet. Ett komplext växelspel mellan både hudceller och immunceller resulterar hos ungefär 80 procent i spridda, välavgränsade rodnade plaque med silverfärgat fjäll.  Psoriasis är även associerat med hjärtkärlsjukdom och ledinflammation (psoriasisartrit). Nya biologiska immun-nedtryckande läkemedel är under utveckling, men hudens specifika bidrag till sjukdomsförloppet är oklar. Mitt projekt utgår från en ny mus-modell av psoriasis, där en överuttryckt hudcells-specifik defekt (tillsammans med ett intakt immunförsvar) återskapar de klassiska symptomen på psoriasis. Genom användningen av denna modell börjar en mekanism klarna: orsaken till sjukdomen är hudspecifik. Detta kan möjliggöra utvecklandet av effektiv behandling riktad enbart mot huden utan att påverka immunförsvaret.
Visa alla forskare