Martin Thelin

Diabetes

Postdoktoralt Stipendium

Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö

2014

Karaktärisering av de immunologiska celler som orsakar typ 1-diabetes

Sverige är det land i världen som har näst högst förekomst av typ 1-diabetes, där många av de drabbade är barn och ungdomar. Sjukdomen beror på att immunförsvarets T-celler förstör bukspottkörtelns insulinproducerande celler, vilket leder till att kroppen inte kan tillgodogöra sig blodsocker (glukos). De sjukdomsorsakande T-cellerna är sällsynta i blodet och därför mycket svåra att studera. Målsättningen med mitt projekt är att isolera och karaktärisera de T-celler som attackerar bukspottskörteln. Därför har vi utvecklat ett implantat som placeras under huden för anrikning av T-celler.  Vi kommer att inkorporera proteiner i implantatet för att studera vilka kroppsegna proteiner som attackeras av T-cellerna. Den nyvunna informationen kommer förhoppningsvis att kunna användas för att utveckla nya och innovativa interventionsstudier mot typ 1-diabetes.
Visa alla forskare