Melissa Borg

Diabetes

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för fysiologi och farmakologi

2017

Urokortin 2 som behandling för typ 2-diabetes och muskelförlust

Förekomsten av typ 2-diabetes ökar till pandemiska proportioner, med stora sekundära konse-kvenser både för samhället och individen. En av de viktigaste kännetecknande symptomen på typ 2-diabetes, även kallat åldersdiabetes, är insulinresistens i skelettmuskulaturen och  förlust av muskelmassa, så kallad sarkopeni. Vårt mål är att utveckla effektiva behandlingar för att bibehålla muskelmassan och öka insulinkänsligheten, något som kan hjälpa både individens hälsa och minska sjukvårdssystemets belastning. Vi kommer att rikta in oss på signalhormonet urokortin 2, som är redan känd för att vara involverad i energimetabolismen i kroppen. Vi kommer att använda djur-modeller och humana muskelceller från diabetespatienter som kan ge värdefulla insikter i de vägar som styr funktionen av skelettmuskulaturen och metabolism vid typ 2-diabetes. Vi hoppas att dessa insikter kommer att ge möjligheten att utveckla nya behandlingar i framtiden.
Visa alla forskare