Michael Uhlin

Blodsjukdomar, Immunologi, Transplantationsmedicin

SSMF-Forskare

Karolinska Institutet

Institutionen för laboratoriemedicin

2010

Cancerbehandling genom T cells terapi i kombination med stamcells-transplantation

Stamcells-transplantation (SCT) är idag en etablerad behandling för människor med olika blodcancerformer samt för vissa medfödda metabola sjukdomar. Behandlingen är dock förknippad med olika slags risker och biverkningar, bland annat infektioner. I detta projekt kommer Michael Uhlin att försöka finna lösningar på problem som är associerade med SCT. Genom att använda nya visualiserings-metoder på mikro-chip kommer specifika vita blodkroppar att isoleras och odlas för cellterapi i kombination med SCT. Cellerna kan användas som behandling mot t ex virus-infektioner som uppkommer efter SCT, men även för att minska risken för cancerrecidiv. Projektets övergripande mål är att utveckla nya strategier för riktad cell terapi i kombination med SCT som ska kunna användas i den kliniska vården av patienter som genomgår SCT.
Visa alla forskare