Nikhil Gandasi

Diabetes

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Institutionen för Neurovetenskap

2016

På jakt efter nya sätt att behandla typ 2-diabetes

Ungefär 10% av alla vuxna i Europa lider av diabetes, och mycket tyder på att antalet diabetesrelaterade dödsfall kommer att ha fördubblats t.o.m. 2030. Typ 2-diabetes beror på en oförmåga hos kroppen att bryta ned glukos. Denna nedbrytning sker med hjälp av ett hormon, insulin, vilket frisätts till blodet från speciella celler i vår bukspottkörtel som kallas beta-celler. Målet med min forskning är att identifiera felaktigheter i de insulinfrisättande beta-cellerna hos patienter med typ 2-diabetes. För att lyckas med detta kommer jag att använda mig av en ny sorts mikroskoperingsteknik för att i realtid visualisera hur insulin frisätts från beta-cellerna. På detta sätt hoppas jag kunna identifiera molekyler som styr denna process och vars funktion är förändrad vid typ 2-diabetes. Förhoppningsvis kan min forskning även leda till ökad förståelse för hur nuvarande diabetesbehandlingar fungerar.
Visa alla forskare