Ola Andersson

Obstetrik och gynekologi

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper

2018

Effekter av att vänta med att klippa av navelsträngen hos barn som behöver återupplivning vid födelsen

En del barn andas inte när de föds, oftast på grund av syrebrist. Idag klipper man av navelsträngen, bär iväg barnet, och hjälper det med att komma igång och andas. Mitt projekt går ut på att undersöka om det är en fördel att vänta med att klippa av navelsträngen så att barnen kan ta hjälp av blodet som finns i moderkakan för att återhämta sig. Vi har i ett mindre försök utfört i Nepal sett att det kan hjälpa barnet att börja andas snabbare, få bättre syresättning i blodet och slippa behöva skiljas från mamman. Nu vill vi göra en större studie i Sverige för att undersöka om denna enkla åtgärd har samma positiva effekter som vi såg i Nepal.
Visa alla forskare