SSMF-stödda forskare

Läs om deras forskning

Här kan du läsa mer om några av de forskare som fått stöd från SSMF

Ända sedan SSMF grundades 1919 har vi varit en brygga mellan vetgiriga forskare, som haft svårt att finansiera sin forskning, och de nya upptäckter som de haft en vision om att göra. SSMF har hela tiden lagt extra kraft på att stödja de unga forskarna. En sak är säker – man blir inte en framgångsrik äldre forskare om man inte tidigt i karriären får möjlighet att testa sina idéer och sin förmåga.

Sök på forskarens namn. Det behöver vara rättstavat, men om du börjar skriva namnet får du förslag på forskare i katalogen.

Forskningsområde

År

Abraham Roos

Abraham Roos

Lungsjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska institutet

Institutionen för medicin

2015

Karolinska institutet

Institutionen för medicin

2015

Funktionen av mastceller i kronisk obstruktiv lungsjukdom

Minst en halv miljon svenskar lider av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Sjukdomen karakteriseras av luftvägsinflammation, som i de flesta fall är orsakad av rökning. Det är dock inte klarlagt vilka mekanismer som driver sjukdomsförloppet och det saknas specifikt riktad medicinsk terapi. Mastceller är ackumulerade i lungvävnaden hos KOL-patienter, men det är fortfarande okänt om dessa immunceller bidrar till sjukdomsförloppet. Syftet med forskningsstudien är att öka kunskapen om KOL genom att undersöka den funktionella roll mastceller spelar i sjukdomen. Studierna förbättrar kunskaperna om KOL genom att kombinera karakterisering av mastceller i vävnadsprover med cellodlingsförsök samt nya experimentella modeller. Förhoppningen är dessa studier leder till utveckling av nya behandlingsalternativ som bromsar sjukdomsförloppet.

Postdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.