Petra Groth

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för Medicinsk Biokemi och Biofysik

2016

Ubiquitinproteiner som mål i cancerbehandling

Ubiquitinsystemet reglerar proteinernas nivåer i cellen, där produktion och nedbrytning sker i en välbalancerad process. Obalans i detta system är kopplat till cancer samt andra stora sjukdomsgrupper. I det här projektet kommer jag att studera några specifika faktorer inblandade i reglering av ubiquitinsystemet. Tidigare studier har visat att dessa faktorer är kopplade till att driva på cancercellers delning och bidra till resistens mot strålning (radioterapi). Min förhoppning är att kunna ta fram nya förbättrade läkemedel mot cancer genom att selektivt slå ut det redan obalanserade ubiquitinsystemet i cancerceller. Jag kommer även att studera hur nedreglering av faktorerna påverkar cancercellers respons när de utsätts för radioaktiv strålning. Här vill jag kunna försvaga den resistens mot radioterapi som ofta uppkommer i många former av cancer.
Visa alla forskare