Petra Suchankova Karlsson

Beroendemedicin, Endokrinologi, Neurovetenskap

Postdoktoralt Stipendium

Göteborgs universitet

Inst f farmakologi

2013

Mag-hjärn-axeln: Magtarmhormoners betydelse för beroendesjukdomar

Belöningssystemens naturliga funktion är att öka motivationen för inlärning av beteenden som ökar sannolikheten för överlevnad. Vid dysfunktion i systemen kan olika beroendetillstånd såsom drog- och matberoende utvecklas. Målet med mitt forskningsprojekt är att öka förståelsen för mekanismerna som leder till beroende. Jag kommer särskilt att studera magtarmhormonerna ghrelin och GLP-1 då dessa har visats vara betydelsefulla för alkoholberoende. I en klinisk studie innefattande alkoholberoende patienter studeras ghrelinets effekter på alkoholintag och sug. Variationer i magtarmhormonrelaterade gener undersöks i olika populationsmaterial och effekten av alkoholkonsumtion på dessa gener studeras med hjälp av djurstudier. Med dessa resultat hoppas jag bidra till en ökad förståelse av beroendetillstånd samt skapa förutsättningar för utveckling av nya och bättre läkemedel för dessa sjukdomar.Postdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
Visa alla forskare