Petter Brodin

Immunologi

SSMF Consolidator Grant

Karolinska Institutet

2022

Miljöfaktorernas inflytande över immunsystemets utveckling tidigt i livet

Allergier, astma, och vissa autoimmuna sjukdomar härleds till störd balans mellan mikrofloran och immunsystemet tidigt i livet. Immunsystemet måste anpassa sig till många nya miljöfaktorer och är samtidigt under utveckling vilket kan göra att regleringen av systemet störs och den nödvändiga balansen mellan flora och immunsystem rubbas. Vi har utvecklat metoder som möjliggör immunologiska analyser ur små blodprover och vi har etablerat en kohort av 309 barn, födda vid Karolinska Universitetssjukhuset som vi följer blodprover och avföringsprover. Vi jämför mönster mellan barn som föds med kejsarsnitt och vaginal förlossning, barn som ammar eller får modersmjölksersättning, och barn med olika bakteriesammansättning i tarmen. Vi har sett flera skillnader som vi nu vill gå vidare med och studera i detalj tex specifika bakteriemetaboliter som budbärare mellan floran och vita blodkroppar och epitel-barriären. Vi vill förstå hur sådana metaboliter påverkar vita blodkropparnas funktion och reglering. Jag ansöker här om stöd för att med de prover vi samlat in, göra djuplodande analyser för att för första gången kartlägga de mekanismer som styr immuncellers funktion och mognad tidigt i livet och hur dessa moduleras av miljöfaktorer såsom bakteriemetaboliter och näringsämnen. Vi hoppas på sikt kunna optimera omhändertagandet av alla nyfödda barn så att deras immunsystem och mikrobiella flora får bästa möjliga start i livet med ökad hälsa och bättre reglerade immunsystem som följd.

Visa alla forskare