Rachel Cheong

Hjärn- nerv- och muskelsjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Lunds universitet

Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap

2016

Kan hormonet Oxytocin fungera som behandling för den neurologiska sjukdomen Huntington?

Huntingtons sjukdom (HS) är en dödlig neurodegenerativ sjukdom för vilken det idag inte finns någon behandling som bromsar sjukdomsutvecklingen. Psykiatriska symtom som depression, ångest och svårigheter med social interaktion är vanliga och kommer ofta före de motoriska symtomen. Oxytocin, ett hormon som finns i hjärnan, är betydelsefullt för reglering av känslor och social interaktion. Vår hypotes är att en störning i oxytocinsystemet leder till de neuropsykiatriska symtomen vid HS och att detta kan användas som utgångspunkt för symptomlindrande behandling, men kanske även för att bromsa sjukdomsutvecklingen. Jag kommer att använda djurmodeller dels för stänga av det sjukdomsframkallande ämnet huntingtin specifikt i oxytocin-nervceller och dels göra så att huntingtinämnet bara tillverkas i dessa celler och sedan studera konsekvenserna för mössens beteende.
Visa alla forskare