Reshma Sundar

Njursjukdomar och urologi

Postdoktoralt Stipendium

Umeå universitet

Institutionen för Medicinsk Biovetenskap

2016

Utveckling av genetiskt modifierade musmodeller av klarcellig njurcancer

Njurcancer är den tolfte vanligaste cancerformen i världen och mest frekvent förekommande i Nordamerika och Europa. Den vanligaste formen av njurcancer är den så kallade klarcelliga njurcancern , som har sitt ursprung i njurepitelet och som står för de flesta dödsfallen hos patienter med njurcancer. Inaktivering av genen VHL är den första genetiska händelsen i klarcellig njurcancer, dock är inaktivering av VHL i möss inte tillräckligt för att orsaka sjukdomen. Den näst vanligaste mutationen efter VHL har beskrivits i genen PBRM1. Genetiskt modifierade musmodeller som hittills rapporterats kombinerar VHL förlust med andra mutationer leder inte heller till cancerutveckling. Detta projekt syftar till att utveckla en genetiskt modifierad musmodell av klarcellig njurcancer genom användning av CRISPR/Cas9 teknologin, in vivo. På detta sätt kan vi testa nya behandlingsstrategier, inklusive kombinationsterapier. Senaste framstegen inom in vivo genredigering med CRISPR/Cas9 gör det möjligt att snabbt skapa nya musmodeller för cancer. Mitt projekt fokuserar på att utveckla en musmodell genom att inaktivera både VHL och PBRM1 i kombination med inaktivering av andra.
Visa alla forskare