Richard Olsson

Blodsjukdomar, Cancersjukdomar och tumörbiologi, Stamcellsforskning

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f laboratoriemedicin

2010

Benmärgstransplantation – den sista chansen till bot vid många blodsjukdomar

När man med cellgifter misslyckas med att bota leukemi och andra blodcancersjukdomar kvartår endast en botande terapi; benmärgstransplantation. Överlevnaden efter benmärgstransplantation har kontinuerligt förbättrats och idag kan drygt häften av de patienter som behandlas botas. För ytterligare förbättring måste den transplantationsrelaterade dödligheten minskas. Denna utgörs framförallt av den s.k. ”transplantat-kontra-värd-reaktionen”, d.v.s. att den nya benmärgen uppfattar värden som främmande och att immunförsvaret genom en livshotande reaktion angriper värdens hud, lungor, tarm m.fl. organ. Denna komplikation är inte bara en viktig orsak till dödlighet i samband benmärgstransplantation, utan bidrar även till sjuklighet hos många långtidsöverlevare. Besvär med torra ögon, stram och oelastisk hud, lungfunktionsnedsättning mm gör att deras livskvalité försämras. Richard Olssons forskning syftar till att hitta nya och bättre behandlingsalternativ vid transplantat-kontra-värd-reaktioner, för att förbättra överlevnaden och livskvalitén vid behandling av svåra blodsjukdomar.
Visa alla forskare