Roshan Vaid

Molekylärbiologi

Postdoctoral Grant

Göteborgs universitet

2023

Inriktning på RNA-epitranskriptom som en terapeutisk strategi för högriskneuroblastom

Neuroblastom (NB) är den vanligaste extrakraniella solida tumörtypen hos barn och är mycket heterogen. Alternativ förlängning av telomer (ALT: där telomerlängd bibehålls på ett telomerasoberoende sätt) och MYCN onkogenförstärkning (MNA) bidrar tillsammans till en betydande del av de högriskpatienter med NB som har sämst överlevnad och frekventa återfall, vilket kräver utveckling av nya läkemedel för behandlingen. NB tumörer som är positiva för ALT kännetecknas av långa telomerer. Molekylära mekanismer som driver telomerunderhåll i ALT positiva tumörer är dock fortfarande okända. Det bredare syftet med mitt forskningsförslag är att reda ut de molekylära mekanismerna som är aktiva i dessa högrisk-NB och använda resultaten för att utveckla nya terapeutiska tillvägagångssätt. De preliminära resultaten i mitt nuvarande förslag visar hur epitranskriptomik (biokemiska modifieringar av RNA) spelar en avgörande roll för underhåll av telomerer i ALT positiva NB-celler. Vidare har jag beskrivit hur mina preliminära fynd skulle kunna användas för att utveckla nya terapier mot både ALT positiva och MNA NB.

Visa alla forskare