Sara Shams

Bild- och funktionsmedicin

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för klinisk neurovetenskap

2018

Visualisering av småkärlssjukdom – kliniska följder inom stroke, demens samt vanligt åldrande

Sjukdom av mikroskopiska kärl i hjärnan, så kallad cerebral småkärlssjuka, har nyligen kunnat detekteras med högre precision med hjälp av magnetkamera. Småkärlssjukdom tros ligga bakom demenssjukdom och kan även leda till stroke, men de kausala sambanden är ännu outforskade. Vi kommer att undersöka småkärlssjuka patienter med hjälp av magnetkamera och göra associationer med kliniska faktorer hos friska kontroller, patienter med demens samt patienter med stroke, för att reda ut vilken innebörd och betydelse småkärlssjukdom har inom dessa grupper. Våra studier sker både i tvärsnitt och longitudinellt så att vi kan följa sjukdomsutveckling över tid och därmed kartlägga kliniska samband. Våra studier görs på stora patientmaterial, omfattande 3000 patienter, och stora populationer av friska äldre för att möjliggöra analyser av våra frågeställningar.
Visa alla forskare