Shyam Kumar Gudey

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Umeå universitet

Institutionen för medicinsk biovetenskap

2017

Identifiering av nya transkriptionsregulatorer i huvud- och halscancer

Cancer i huvud- och hals-regionen är den sjätte vanligaste cancerdiagnosen i världen med 600,000 nya fall varje år. Skivepitelcancer en ar mycket malign tumör form av huvud-hals cancer. 90 procent av fallen av huvud-hals-cancer är relaterade till human papilloma virus (HPV) i Sverige. Proteinfamiljen p53 och särskilt p63 spelar en viktig roll i HPV-positiv skivepitelcancer och är i fokus av mitt arbete. Molekylär analys av intracellulära signalvägar som reglerar p63 kommer länkas till både aggressivitet och patogenes av skivepitelcancer. Kartläggningen  av de kritiska komponenterna kommer att bidra till att identifiera potentiella biomarkörer för skivepitelcancer prognos och terapi.
Visa alla forskare