Sofia Enhörning

Endokrinologi och diabetes

SSMF Starting Grant

Lunds universitet

2022

Vattenintag och säsongsvarierande miljöfaktorers relevans för metabol och vaskulär sjukdom: identifiering av orsakssamband och preventiva åtgärder

Det finns en tydligt ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom vintertid, och hjärt-kärl-riskprofilen (t.ex. blodtryck, blodsocker och blodfetter) försämras vintertid. Orsaken är okänd, men kostomställning och mindre mängd fysisk aktivitet har föreslagits. Vasopressin är ett hormon som reglerar kroppens salt- och vattenbalans. Höga nivåer av hormonet är kopplat till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, och mycket talar för ett orsakssamband. Det enklaste sättet att sänka vasopressin är att dricka vatten. Vår senaste data tyder på betydande årstidsvariation i vasopressin-frisättning med högst nivåer vintertid. Vi vill nu undersöka vilka årstidsskiftande miljöfaktorer som påverkar denna variation (t.ex. dagsljus eller utomhustemperatur) och om årstidsvariation i vasopressin delvis kan förklara den ökade risken för hjärt-kärlsjukdom vintertid. Havandeskapsförgiftning är ett potentiellt dödligt tillstånd med okänd orsak, och tillståndet leder till ökad risk för utveckling av hjärt-kärlsjukdom. Årstidsvariation ses även för utveckling av havandeskapsförgiftning. Vi kommer att mäta vasopressin-nivåer i tidig graviditet för att undersöka både om nivåerna är högre vintertid samt om hormonet förutspår utveckling av havandeskapsförgiftning. Om vår forskning visar att vasopressin är en nyckelfaktor bakom den årstids-relaterade riskökningen för hjärt-kärlsjukdom och havandeskapsförgiftning så vore en möjlig framtida behandling för att minska risken att dricka mer vatten vintertid.

Fotograf porträttbild: Charlotte Carlberg Bärg

Visa alla forskare