Sofia Nordling

Hjärt- och kärlsjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Institutionen för klinisk immunologi

2018

Kartläggning av skillnader i blodkärlens innersta

Det aktuella projektet syftar till att öka förståelsen kring endotelceller, det innersta lagret i kroppens blodkärl. Vi vet sedan tidigare att friska endotelceller är en förutsättning för att blodcirkulationen ska fortgå och för att våra organ ska få den näring de behöver. Vår kunskap om hur endotelcellerna regleras i olika blodkärl och organ är fortfarande begränsad. Målet med min forskning är att studera enskilda endotelceller på singelcellnivå från olika blodkärl och från olika organ. Jag kommer att kartlägga molekylära mekanismer som reglerar skillnader mellan endotelceller, vilka proteiner som krävs för normal endotelcellsfunktion samt hur uttrycket av dessa rubbas vid sjukdom. Ökad kunskap om endotelcellers funktion kan förbättra klinisk behandling av flera hjärt- och kärlsjukdomar, som exempelvis blodpropp.
Visa alla forskare