Sofie Singbrant Söderberg

Blodsjukdomar, Cell- och molekylärbiologi, Genetik, ärftliga sjukdomar

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Lunds universitet

Institutionen för laboratoriemedicin

2014

Nya sätt att bota svårbehandlad anemi

Anemi innebär avsaknad av syretransporterande röda blodkroppar i blodet. Sjukdomstillståndet är starkt förknippat med stigande ålder, infektioner och cancer, och har stor negativ inverkan på både livskvalitet och överlevnad. Syftet med min forskning är att hitta nya botemedel till anemier som idag är svårbehandlade. För att studera uppkomsten av anemi och hur produktionen av röda blodkroppar regleras kommer jag att använda mig av både musmodeller och humana celler. Tillsammans med den senaste teknologin kommer jag att i detalj analysera samband mellan genuttryck, cellernas metabolism och förmågan att generera röda blodkroppar. Mitt långsiktiga mål är att min forskning ska resultera i helt nya sätt att behandla anemi och bidra till ökad livskvalitet för de patienter som idag saknar botemedel.
Visa alla forskare