Tanya Henshall

Cell- och molekylärbiologi, Fysiologi, Hjärt- och kärlsjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f cell- & molekylärbiologi

2013

Betydelsen av muskelcellerna i blodkärlsväggarna för hjärtkärlsjukdomar

Blodkärlens främsta funktion är att leverera syresatt blod till kroppens organ, en funktion som är livsnödvändigt för alla däggdjur. Kring blodkärlen finns en speciell sorts muskelcell, de vaskulära glattmuskelcellerna, som är specialiserade på att ge stadga och elasticitet för blodkärlen. När dessa signalerar felaktigt kan det leda till en rad sjukdomar såsom åderförkalkning, stroke och högt blodtryck. Min forskning är inriktad på att förstå hur dessa processer fungerar. Jag är särskilt intresserade av ett speciellt protein, Notch3, som har visat sig kunna reglera mognad och utveckling av vaskulära glattmuskelceller. Man har tidigare upptäckt att nivåerna av detta protein ofta är felreglerat i olika vaskulära sjukdomar. I mitt projekt kommer jag nu att försöka förstå hur denna felreglering bidrar till sjukdomsprocessen, något som i framtiden skulle kunna leda till nya behandlingsmetoder.
Visa alla forskare