Thomas Nyström

Diabetes, Farmakologi, Fysiologi

SSMF-Forskare

Karolinska Institutet

Institutionen för klinisk forskning och utbildning

2010

Kardioprotektiva effekter av glukagonlik peptid 1 (GLP-1) och dess analoger exenatid och liraglutid

Diabetes är en oberoende riskfaktor för hjärt- kärlsjukdom, men högt blodsocker i sig kan bara till viss del förklara riskökningen. GLP-1 är ett kroppseget tarmhormon som frisätter insulin, minskar magsäckens rörlighet samt höjer mättnadskänslan, vilket leder till sänkt blodsocker hos människa. GLP-1 bryts snabbt ned i blodet varför s.k. analoger har utvecklats. Exenatid och liraglutid är två registrerade läkemedel för behandling av typ 2 diabetes (T2D). Tidigare studier har visat att GLP-1 förbättrar kärlfunktionen hos patienter med T2D. Målsättningen med Thomas Nyströms projektet är att studera GLP-1 och exenatids molekylärbiologiska egenskaper i kärlceller och blodflöden hos människa. Projektet kommer också belysa om exenatid och liraglutid kan förbättra hjärtats pumpförmåga hos patienter med T2D och nedsatt hjärtfunktion, både akut och under längre tids behandling. Tillsammans kan detta leda till förbättrade möjligheter att minska kardiovaskulär sjuklighet hos personer som lider av diabetes.
Visa alla forskare