Tomas Friman

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för onkologi-patologi

2014

Betydelsen av cellers polaritet för tumörutveckling

De vanligaste cancerformerna som bröst-, prostata- och tjocktarmscancer uppstår från så kallade epiteliala celler som är viktiga för dessa vävnaders funktion. Under normala omständigheter är det viktigt för vävnaden att dessa celler har en polaritet, d.v.s. att olika delar av cellen har olika funktioner. Vid utvecklingen av tumörer förloras ofta denna polaritet, vilket sammanfaller med att tumörcellerna blir mer invasiva och invaderar omgivande vävnad. Resultatet blir spridning av cancern både lokalt, men även i form av metastaser. I det här projektet kommer jag att undersöka hur cellpolaritet påverkar utvecklingen av invasiva tumörer. Proteinet AmotL2 bidrar starkt till att upprätthålla cellernas polaritet och jag kommer att studera hur förändringar i AmotL2-nivåerna, och därmed cellpolaritet, påverkar tumörbildning och utvecklingen av invasiva tumörtyper.
Visa alla forskare