Vaibhav Agarwal

Immunologi, Lungsjukdomar, Mikrobiologi och infektionsmedicin

Postdoktoralt Stipendium

Lunds universitet

Inst för laboratoriemedicin Malmö

2012

Hur kan pneumokock-bakterien undgår immunsystemet?

Sjukdomar som orsakas av bakterien Streptococcus pneumoniae (pneumokocker) är ett stort folkhälsoproblem över hela världen, inte minst eftersom de påverkar främst de yngsta och de äldsta i befolkningen, och även personer med nedsatt immunförsvar. Trots användningen av antibiotika och vacciner är dödligheten associerad med pneumokocker alarmerande. Därför är behovet brådskande att utveckla nya och effektiva strategier för att effektivt bekämpa pneumokockinfektioner. I detta projekt söks kunskap om hur det kommer sig att pneumokocker kan undvika att dödas eller hämmas av immunsystemet, främst i kontakten med det så kallade komplementsystemet som är en del av vårt immunförsvar. Större förståelse för dessa processer och reaktioner kan användas för att utveckla nya strategier och behandlingsmetoder för prevention och behandling av pneumokockinfektioner.
Visa alla forskare