Victor Yman

Epidemiologi

Postdoctoral Grant

Karolinska institutet

2023

Kartläggning av smittspridning genom antikroppssvar kan effektivisera bekämpning av myggburna sjukdomar

Mer än halva jordens befolkning riskerar att smittas av malaria och myggburna virus, såsom dengue-, chikungunya-, och Zikavirus, vilka orsakar svåra akuta och kroniska sjukdomstillstånd. Den globala uppvärmningen förväntas kraftigt förvärra situationen, då stigande temperaturer gör det möjligt för de sjukdomsspridande myggorna att etablera sig i nya geografiska områden. Idag begränsas möjligheterna att effektivt bekämpa sjukdomarna av bristfälliga metoder för att kartlägga smittspridning. Det gör det svårt att veta var och hur man skall fördela begränsade resurser för exempelvis myggbekämpning för att mest effektivt minska smittan. En person som infekterats av malariaparasiten utvecklar antikroppar som en del av immunsvaret. Kvarstående antikroppar kan påvisas med analys av blodprover där det specifika mönstret av antikroppar kan återspegla både när och hur ofta personen infekterats av parasiten. På både individ- och befolkningsnivå är sådan information viktig för att förstå smittspridning av en infektion. I detta projekt kommer vi utveckla nya metoder för mätning av antikroppar mot flera sjukdomar samtidigt i ett enda blodprov. På så vis kan analys av antikroppssvar effektiviseras. Genom att studera antikroppssvar mot malaria och myggburna virus hos personer som lever i områden där sjukdomarna sprids är målet att förbättra befintliga metoder för kartläggning av smittspridning och därmed effektivisera sjukdomsbekämpning.

Visa alla forskare