Wei Han

Neurovetenskap

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

2018

Samband mellan åldrande och hjärnans blodkärl

Åldrande i samband med icke fungerande blodkärl har föreslagits vara en stor riskfaktor för utvecklingen av neurodegeneration och så kallade cerebrovaskulära sjukdomar, sjukdomar i hjärnans blodkärl. Flera olika skador kan påskynda denna process och orsaka åldrande av hjärnan i förtid. Dessvärre är inte de bakomliggande mekanismerna kända. Vi har en hypotes om att åldrande av cellerna som täcker blodkärlens insida (så kallade endotel) leder till en försämrad koppling mellan kroppen och hjärnan, så kallad neurovaskulär koppling, och att det på så sett orsakas ett för tidig åldrande samt degeneration. För att testa denna hypotes har vi utvecklat en djurmodell för åldrande. I denna musmodell kommer jag studera experimentellt orsakad åldrande i hjärnan i samband med neurovaskulär koppling med avseende av försämrad bland annat kognition samt om för tidigt åldrande i endotelceller är associerat till försämrad neurovaskulär koppling. Denna studie förväntas belysa underliggande mekanismer men kan även öppna upp för möjligheter att behandla akuta och kroniska neurodegenerativa sjukdomar.
Visa alla forskare