Yizhou Hu

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

2020

Identifiering av genprogram som orsakar Glioblastom

Glioblastom är den vanligaste och mest maligna typen av hjärncancer, och det har en dålig prognos trots aggressiv terapi. En tumör består inte av en typ av cancerceller, utan många olika typer med olika egenskaper. De olika egenskaperna skapas genom skillnader i genprogram som är aktiva i de olika cellerna och detta i sin tur leder till att behandlingar som har effekt på en tumörcelltyp kan lämna de andra opåverkade vilket leder till återfall. Det är därför viktigt att förstå exakt vad som händer i de enskilda tumörcellerna och undersöka om det också finns gemensamma egenskaper som kan användas för utveckling av nya behandlingsmetoder.Värduniversitet: Karolinska Institutet
Visa alla forskare