Zhe Jin

Cell- och molekylärbiologi, Neurovetenskap

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Inst f neurovetenskap

2010

Icke-synaptiska jonkanaler i hjärnan – effekter av nervtransmittorn GABA och fysiologiska modulatorer

Att inte bara nervceller, utan också nervsystemets stödjeceller är viktiga vid olika sjukdomstillstånd i hjärnan har blivit uppmärksammat på senare tid . De budbärar-molekyler som används för signalering i hjärnan innefattar dels klassiska nervtransmittorer, men också större molekyler såsom cytokiner och hormoner. Ett nyupptäckt fenomen är att mycket låga koncentrationer av den klassiska nervtransmittorn GABA (g-aminobutyric syra) aktiverar icke-synaptiska GABAA jonkanaler i nervvävnaden och bidrar till att styra nervcellernas aktivitet. I detta projekt studeras i hjärnsnitt hur flödet av joner genom GABAA jonkanaler är beroende av GABA, läkemedel och även hormoner eller cytokiner. Att systemet kan styras av läkemedel på ett graderat sätt gör det mycket dynamiskt och mer effektivt. Icke-synaptiska jonkanaler är mycket viktiga angreppspunkter för framtida, specifika läkemedel för t.ex. epilepsi, multipel skleros, alzheimer och diabetes.Postdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.
Visa alla forskare