Johan Ankarklev forskar om malaria tack vare aktier skänkta till SSMF

Forskaren Johan Ankarklev i labrock framför mikroskop. Nasdaq Stockholmsbörs i bakgrunden

När Johan Ankarklev var 16 år packade han stora ishockeytrunken för att försöka bli hockeyproffs. I dag tillhör han i stället den medicinska forskningens elitserie. Och han forskar kring en av världens dödligaste sjukdomar – malaria.

Malaria har en enorm påverkan på den globala folkhälsan och orsakar uppemot en halv miljon dödsfall årligen huvudsakligen hos barn.
– De flesta som dör av malaria är barn i 1-5-årsåldern. Jag har jobbat på ett malarialabb i Uganda och sett på plats hur barn drabbas, säger Johan Ankarklev som är med och leder kampen mot malaria – och han gör genom att skifta fokus.

– Malaria har en lång och komplex livscykel, hittills har man fokuserat mycket på det stadium som ger symtom hos människan. Mitt intresse har hela tiden legat framför eller bortom detta stadium, där målet är att påverka parasiten precis då den tar sig in i människan, och att försöka stoppa spridningen av parasiten från människa till mygga.

Från USA till Stockholm

För att få mer kunskap om malariaparasitens biologi och speciellt de stadier som är avgörande för transmission och sjukdomsutveckling, kartlägger Johan Ankarklev nu genuttrycket hos enskilda celler för att undersöka samspelet mellan parasit och värd.

Efter några år som postdoktorand i USA flyttade Johan tillbaka till Stockholm efter att han fått SSMF:s Stora Anslag 2016. Här har han byggt upp en unik forskningsmiljö i Stockholm.

Unik myggforskning

Samtidigt poängterar Johan vikten av de goda samarbeten han lyckats etablera med grupper vid Johns Hopkins University i Baltimore samt grupper i New York.

– På Institutionen för molekylär biovetenskap på Wenner-Gren Institute, vid Stockholms universitet, finns en unik myggfacilitet, en av fyra i hela Europa, där man kan studera transmissionen av den humaninfektiösa malariaparasiten. Detta använder jag mig av för att undersöka malariaparasitens utvecklingsstadier som leder till transmission från människa till mygga och sedan tillbaka till människa.

– I min forskning jobbar jag med specifika metoder för att manipulera celler och bygga små infektionssystemunder mikroskopet som sedan är direkt länkat till analys av hela genuttrycket hos de enstaka cellerna vid specifika tidpunkter, förklarar Johan.

Svenskar stödjer malariaforskning

– Roligt att folk i Sverige stödjer forskning om malaria, säger Johan.

– Det är SSMF:s Stora Anslag som givit mig chansen att etablera denna viktiga
forskningslinje här i Stockholm. Att pengarna kommer från gåvor till SSMF känns extra viktigt. För mig betyder det enormt mycket att människor i Sverige stödjer denna livsviktiga forskning eftersom de drabbade regionerna har begränsade medel att bekämpa malarian.

Dela denna artikel till andra

SSMF från insidan01 mar, 2019

Ordföranden har ordet – vikten av oanvändbar forskning

En ofta återkommande fråga när det gäller forskningsfinansiering handlar om vilken nytta forskningen gör….

Läs mer
Nobelpriset27 feb, 2019

”Nej, säg inte att jag fått  Nobelpriset!”

Frågan är om någon av Sveriges många skickliga medicinska forskare är så känd – och erkänd–…

Läs mer
SSMF från insidan26 feb, 2019

400 forskare i kamp om 42 anslag

”Många äro kallade, få äro utvalda” Citatet som är hämtat från Matteusevangeliet, stämmer i…

Läs mer
Givarporträtt25 feb, 2019

Bertil Håkansson skänkte sitt hus till medicinsk forskning

Om man har det gott ställt, varför sitta på sin skattkista om man istället…

Läs mer
Givarporträtt24 feb, 2019

Systrarna Larsson skänkte 50 miljoner till forskning

Systrarna Inga-Maja och Anna-Gerd Larsson skänkte det stora och väl förvaltade arvet efter sin…

Läs mer
Gästskribenten24 feb, 2019

”Många förstår inte hur forskning går till!”

Amina Manzoor, vetenskapsjournalist på DN, menar att fler forskare måste värna om fakta.   Fler…

Läs mer
Forskarporträtt23 feb, 2019

Skogen ovärderlig för forskning om gula fläcken

 Stora skogar som två äldre systrar i Värmland skänkte svensk medicinsk forskning ger hopp…

Läs mer
Forskarporträtt22 feb, 2019

Henriks hjärnforskning ger Alzheimersjuka nytt hopp

Henrik Zetterberg är en av de nutida SSMF-stödda forskare som kommit allra längst i…

Läs mer
Forskarporträtt21 feb, 2019

Andreas Edsfeldt forskar med hjälp av Chagall

Målaren Marc Chagall är känd för sina livsbejakande färger. I Chagalls värld är färgen…

Läs mer
Givarporträtt09 jan, 2019

Anita gjorde en donation till SSMF

– Jag är så glad att min man och jag hade möjlighet att köpa…

Läs mer