Endokrinologi

Ola Nilsson

Längdtillväxtens begränsningar
Karolinska Institutet

Max van Hogerlinden

VARFÖR UPPSTÅR HJÄRNSKADOR VID SKÖLDKÖRTELHORMONBRIST?
Karolinska Institutet

Petra Suchankova Karlsson

Mag-hjärn-axeln: Magtarmhormoners betydelse för beroendesjukdomar
Göteborgs universitet

Tobias Strid

Anti-inflammatorisk signalering via LXR i fettvävsmakrofager motverkar insulinresistens
Linköpings universitet

Johan Lundqvist

Effekt av D vitamin på bröstcancer
Uppsala universitet

Sophie Ulrika Bensing

Autoimmuna angrepp på hypotalamus-hypofys-binjure (HPA)-axeln: Immunologiska och genetiska uppkomstmekanismer samt kliniska konsekvenser.
Karolinska Institutet

Emily Sonestedt

Påverkar ärftlig känslighet för blodfettsrubbning sambandet mellan kostvanor och risk för hjärt-kärlsjukdom?
Lunds universitet

Farasat Zaman

Kortison-inducerad benskörhet hos barn med kronisk sjukdom.
Karolinska Institutet

Kylie Foo

Ny metod för att identifiera sjukdomsmekanismer vid typ 2 diabetes genom studier av humana stamceller.
Karolinska Institutet

Helena Filipsson Nyström

Förbättrat omhändertagande av patienter med autoimmun hög ämnesomsättning och sköldkörtel-associerad ögonsjukdom
Göteborgs universitet