"Nu får det vara nog!” Så startades SSMF 1919

Året var 1919. Smittsamma sjukdomar som difteri, scharlakansfeber och lunginflammation skördade tusentals offer i Sverige. Epidemisjukhusen var ofta helt fullbelagda. Lung- och bentuberkulos fyllde sjuksalar och sanatorier.

Mot många infektionssjukdomar fanns praktiskt taget inga botemedel. Ett virus som spanska sjukan tog under två år i övergången från 1910-talet till 1920-talet inte mindre än 38 000 liv i Sverige.

Andra världskrigetUte i Europa hade första världskriget lämnat fruktansvärda spår. Miljontals dödade. Förödande ödeläggelse. Hungersnöd.

Även om Sverige inte deltagit i första världskriget hade landet smittats av omvärldens ekonomiska depression. Den medicinska utbildningen prioriterade behovet av läkare och den medicinska forskningen hade allt mer hamnat i skymundan. Och de som ville forska hade sällan råd att göra detta utan att dra på sig betydande skulder.

SSMF bildas

Sjuksal SSMF

Det var i det läget som en samling professorer, docenter, en före detta finansminister och tunga företrädare för näringslivet bildade Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, vilket i dagligt tal allt mer blivit SSMF. Syftet var att skapa uppmärksamhet kring den medicinska orskningens betydelse och att samla in pengar till sådan forskning.

 

En av de bästa investeringarna i Sveriges medicinska historia

LäkareInitiativtagarna till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning lyckades första året, tillsammans med privatpersoner samt olika företag och institutioner, framförallt försäkringsbolag och banker, få in 227 000 kronor till svensk medicinsk forskning (vilket motsvarar cirka 4,1 miljoner kronor i dagens penningvärde).

De pengarna och alla de små och stora gåvor som flutit in sedan dess – och den skickliga förvaltningen av alla dessa pengar – har gjort att SSMF under åren kunnat stödja över 5 500 unga svenska forskare.

Många som startat sin forskarbana som SSMF-stipendiater har blivit världsberömda forskare och gjort avgörande genombrott. Att vara SSMF-stödd forskare har också länge öppnat dörrarna för samarbetsprojekt med många av världens mest prestigefyllda forskningsinstitutioner och skickligaste forskare.

Grundarna skulle inte trott sina ögon

Om grundarna av SSMF kunde se hur världen ter sig 100 år senare, hade de inte trott sina ögon. I dag är många en gång så farliga infektionssjukdomar praktiskt taget utrotade i vår del av världen.

Eller titta på cancer som läroböckerna i medicin för bara 50–60 år sedan beskrev som dödlig – i dag botas huvuddelen i Sverige som får diagnosen cancer. Eller ta modern kirurgi, nya narkosmetoder och intensivvård, revolutionerande antiseptik, organbyten etc – grunden till framgången är nästan alltid envisa medicinska forskare.

Även dagens forskare behöver allt stöd som de kan få

Lika viktiga för den medicinska forskningens framsteg som själva forskarna är de generösa givare som står bakom varje framgångsrik forskare. Utan hjälpen från allt från små bidrag till stora donationer skulle lamporna snart slockna i många laboratorier.

När statens anslag till forskning är otillräckliga och läkemedelsföretagens pengar styrs mot utveckling av redan gjorda upptäckter på bekostnad av ny epokgörande grundforskning ökar behovet av kompletterande finansieringskällor. Att finna finansiering för forskningen är fortfarande många forskares största stötesten. I det avseendet har tiden nästan stått stilla sedan 1919.

Därför är SSMF lika angeläget nu som då.

100 år SSMFHjälp SSMF att stödja ännu mer forskning de kommande 100 åren!

Kan du tänka dig att stödja svensk medicinsk forskning, läs gärna här om alla olika sätt att ge ett bidrag via SSMF. Genom SSMF kan du stödja forskning kring så gott som alla sjukdomar och du kan göra det genom allt från att bli månadsgivare till att göra en större donation eller att tänka på SSMF i ditt testamente. Du kan också ge forskning som en minnesgåva eller för att fira en jubilar. Har du frågor är du alltid välkommen att ringa 08-33 50 61.

Dela/spara Dela eller tipsa