SSMF-forskare koordinerar internationell coronastudie

Immunolog Petter Brodin, en av forskarna som fått stöd av SSMF, leder ny internationell coronastudie. Foto: Mikael Wallerstedt

Petter Brodin är läkare och forskare med intresse för människors immunsystem och är en av dem som inlett sin vetenskapliga bana tack vare finansiering från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF. Nu är han utsedd till koordinator för ett internationellt konsortium om Covid-19.

Syftet med konsortiet är att samla in uppgifter om de sällsynta fall där personer under 50 år och utan underliggande sjukdomar ändå drabbats hårt av Covid-19. Sammantaget är det runt 50 forskningscentra i hela världen som samarbetar för att samla in ett material som kan studeras. Petter Brodin är utsedd till koordinator i Sverige och är därmed landets representant i det globala forskarnätverket.

– Målet är att vi gemensamt kan hitta 500 sådana här ovanliga patientfall i världen. Det skulle kunna ge oss ett tillräckligt underlag för att inte bara dra slutsatser om det här nya viruset utan även i en vidare bemärkelse ge oss värdefulla svar om immunförsvarets mekanismer, säger Petter Brodin.

Petter Brodin fick SSMF:s Stora Anslag 2014 och kunde tack vare finansieringen under fyra års tid studera människans immunsystem vilket bidrog till en ökad förståelse för det komplexa nätverk av specialiserade celler som samverkar i immunsystemet.

Det lade grunden och blev startskottet för en framgångsrik karriär. Han har erhållit både ansedda priser och stora finansiella anslag och är sedan en tid en ledande forskare vid Science for Life Laboratory som bedriver högteknologisk forskning och drivs gemensamt av de stora universiteten i Stockholm och Uppsala.

Parallellt med forskningen tjänstgör Petter Brodin som läkare. Till vardags jobbar han som barnimmunolog på enheten för barnreumatologi vid Karolinska Universitetssjukhuset men i coronatider har han, precis som flera av hans läkarkollegor, behövts i vården av vuxna som insjuknat i Covid-19.

Det ansträngda läget inom sjukvården är också det som Petter Brodin ser som en av utmaningarna med initiativet till konsortiet.

– Det finns en risk att vetenskap och forskning hamnar i skymundan när så mycket kraft behöver riktas till den akuta vården. Men jag har ändå hopp om att många kliniker är införstådda med behovet av att rapportera in eventuella fall där friska personer under 50 drabbats hårt av viruset Covid-19. Med dagens tekniker skulle det här kunna ge immunforskningen unika möjligheter till nya vetenskapliga genombrott.

Dela denna artikel till andra

Fler artiklar att läsa

24 nov, 2020

2020 års mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Åtta forskare får dela på drygt 50 miljoner! Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning har…

Läs mer
24 nov, 2020

Vinnare av Publishingpriset 2020!

Tidningen Forskning för livet, som ges ut av Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, har…

Läs mer
02 jul, 2020

SSMF-forskning lägger grunden för covid-19-studier.

  – Det är fantastiskt att min forskning om HIV kommer till nytta under…

Läs mer
19 maj, 2020

SSMF:s nya anslag ger forskare mer tid och ökad trygghet.

För att ge unga medicinska forskare ökad trygghet och bättre förutsättningar lanserar  Svenska Sällskapet…

Läs mer
12 maj, 2020

Till minne av Sten Orrenius

Professor Sten Orrenius, ordförande för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning under åren 2000-2008, har…

Läs mer
21 apr, 2020

Läs vår nya tidning!

”Forskning för livet” heter SSMF:s nya tidning som ges ut våren 2020. I den…

Läs mer
16 apr, 2020

SSMF:s Postdoktorala Stipendium 2020

27 unga forskare har tilldelats SSMF:s postdoktorala stipendium 2020. Läs mer om deras forskning…

Läs mer
26 mar, 2020

SSMF underlättar för medicinska forskare i coronakrisen

Covid 19-pandemin försvårar och påverkar stora delar av den medicinska forskningen både i Sverige…

Läs mer
21 okt, 2019

2019 års mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Bland över 180 sökande har Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning utsett de åtta forskare…

Läs mer
21 okt, 2019

H M Drottningen delade ut pris vid 100-årsjubileet

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, firade sin 100-årsdag fredagen den 18 oktober 2019…

Läs mer