SSMF inför nytt stort forskarpris

Vem blir första mottagare av SSMF:s nya Jubileumspris?

I samband med SSMF:s 100-års jubileum instiftar Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning ett Jubileumspris på fem miljoner kronor som delas ut vid en ceremoni under hösten 2019, därefter utdelas anslaget vart femte år.

Pristagaren utses genom ett nomineringsförfarande bland tidigare mottagare av SSMF-bidrag och anslag (ej resebidrag). SSMF kommer för nomineringar att vända sig till Grant Office vid de medicinska lärosätena vid Göteborgs universitet (GU), Linköpings universitet (LiU), Lunds universitet (LU), Karolinska Institutet (KI), Umeå universitet (UmU), Uppsala universitet (UU) och Örebro universitet (ÖU).

Vidare äger styrelseledamöter i SSMF samt medlemmar i SSMF rätt att nominera pristagare. Lärosätena har möjlighet att nominera upp till tre personer. Styrelseledamöter och medlemmar i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning kan nominera en person.

Den nominerade skall:

  • vara en tidigare mottagare av SSMF-bidrag (SSMF-Stipendiater, SSMF-Forskare, mottagare av SSMF:s Stora Anslag), dock ej pågående anslag
  • vara aktiv forskare inom medicinsk forskning
  • ha avlagt doktorsexamen högst 25 år före nominering
  • inneha en anställning vid svenskt lärosäte, landsting om minst 50 procent

Nomineringen skall innehålla (i PDF format):

  • Kort motivering på engelska, maximalt en A4 sida
  • CV på engelska
  • Publikationslista

Nomineringen ska vara SSMF:s kansli tillhanda senast 2019-04-30. Mail till info@ssmf.se

Process

Internationella bedömares utlåtanden kommer att ligga till grund för vem Granskningsnämnden/Prisjuryn utnämner till pristagare.

Utdelning av SSMF:s Jubileumspris kommer att ske vid en ceremoni under hösten då pristagaren förväntas närvara samt hålla ett föredrag.

Dela denna artikel till andra

Fler artiklar att läsa

26 mar, 2020

SSMF underlättar för medicinska forskare i coronakrisen

Covid 19-pandemin försvårar och påverkar stora delar av den medicinska forskningen både i Sverige…

Läs mer
21 okt, 2019

2019 års mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Bland över 180 sökande har Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning utsett de åtta forskare…

Läs mer
21 okt, 2019

H M Drottningen delade ut pris vid 100-årsjubileet

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, firade sin 100-årsdag fredagen den 18 oktober 2019…

Läs mer
15 okt, 2019

Forskarnas Nyheter nr 2, 2019

Forskarnas Nyheter nr 2, 2019 finns nu att läsa. Extra tidning medföljer detta nummer…

Läs mer
30 sep, 2019

Jubileumsbok väckte intresse på årets bokmässa

SSMF:s jubileumsbok ”Forskning för livet”, som belyser viktiga milstolpar och betydelsefulla upptäckter under föreningens…

Läs mer
20 sep, 2019

Gonçalo Castelo-Branco får Jubileumspriset

SSMF:s nyinstiftade Jubileumspris på fem miljoner kronor går till Dr Gonçalo Castelo-Branco, docent på…

Läs mer
20 jun, 2019

SSMF:s Postdoktorala stipendium 2019

Sammanlagt har 26 unga forskare tilldelats SSMF:s postdoktorala stipendium 2019. Läs mer om deras…

Läs mer
06 feb, 2019

Nytt nummer av Forskarnas Nyheter: nr 1, 2019

Jubileumsnummer av SSMF:s vetenskapliga tidning. Läs hur SSMF föddes ur kaos, hur SSMF stött…

Läs mer
12 jan, 2019

SSMF firar 100-årsjubileum!

2019 är det 100 år sedan Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, tillsammans med generösa…

Läs mer
15 dec, 2018

Åtta forskare delar på 48 miljoner

Håll ett öga på de här forskarna som belönats med SSMF:s Stora Anslag, ett…

Läs mer