SSMF inför nytt stort forskarpris

Vem blir första mottagare av SSMF:s nya Jubileumspris?

I samband med SSMF:s 100-års jubileum instiftar Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning ett Jubileumspris på fem miljoner kronor som delas ut vid en ceremoni under hösten 2019, därefter utdelas anslaget vart femte år.

Pristagaren utses genom ett nomineringsförfarande bland tidigare mottagare av SSMF-bidrag och anslag (ej resebidrag). SSMF kommer för nomineringar att vända sig till Grant Office vid de medicinska lärosätena vid Göteborgs universitet (GU), Linköpings universitet (LiU), Lunds universitet (LU), Karolinska Institutet (KI), Umeå universitet (UmU), Uppsala universitet (UU) och Örebro universitet (ÖU).

Vidare äger styrelseledamöter i SSMF samt medlemmar i SSMF rätt att nominera pristagare. Lärosätena har möjlighet att nominera upp till tre personer. Styrelseledamöter och medlemmar i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning kan nominera en person.

Den nominerade skall:

  • vara en tidigare mottagare av SSMF-bidrag (SSMF-Stipendiater, SSMF-Forskare, mottagare av SSMF:s Stora Anslag), dock ej pågående anslag
  • vara aktiv forskare inom medicinsk forskning
  • ha avlagt doktorsexamen högst 25 år före nominering
  • inneha en anställning vid svenskt lärosäte, landsting om minst 50 procent

Nomineringen skall innehålla (i PDF format):

  • Kort motivering på engelska, maximalt en A4 sida
  • CV på engelska
  • Publikationslista

Nomineringen ska vara SSMF:s kansli tillhanda senast 2019-04-30. Mail till info@ssmf.se

Process

Internationella bedömares utlåtanden kommer att ligga till grund för vem Granskningsnämnden/Prisjuryn utnämner till pristagare.

Utdelning av SSMF:s Jubileumspris kommer att ske vid en ceremoni under hösten då pristagaren förväntas närvara samt hålla ett föredrag.

Dela denna artikel till andra

Fler artiklar att läsa

24 nov, 2020

2020 års mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Åtta forskare får dela på drygt 50 miljoner! Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning har…

Läs mer
24 nov, 2020

Vinnare av Publishingpriset 2020!

Tidningen Forskning för livet, som ges ut av Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, har…

Läs mer
02 jul, 2020

SSMF-forskning lägger grunden för covid-19-studier.

  – Det är fantastiskt att min forskning om HIV kommer till nytta under…

Läs mer
19 maj, 2020

SSMF:s nya anslag ger forskare mer tid och ökad trygghet.

För att ge unga medicinska forskare ökad trygghet och bättre förutsättningar lanserar  Svenska Sällskapet…

Läs mer
12 maj, 2020

Till minne av Sten Orrenius

Professor Sten Orrenius, ordförande för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning under åren 2000-2008, har…

Läs mer
21 apr, 2020

Läs vår nya tidning!

”Forskning för livet” heter SSMF:s nya tidning som ges ut våren 2020. I den…

Läs mer
16 apr, 2020

SSMF:s Postdoktorala Stipendium 2020

27 unga forskare har tilldelats SSMF:s postdoktorala stipendium 2020. Läs mer om deras forskning…

Läs mer
09 apr, 2020

SSMF-forskare koordinerar internationell coronastudie

Petter Brodin är läkare och forskare med intresse för människors immunsystem och är en…

Läs mer
26 mar, 2020

SSMF underlättar för medicinska forskare i coronakrisen

Covid 19-pandemin försvårar och påverkar stora delar av den medicinska forskningen både i Sverige…

Läs mer
21 okt, 2019

2019 års mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Bland över 180 sökande har Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning utsett de åtta forskare…

Läs mer