SSMF underlättar för medicinska forskare i coronakrisen

Elin Bernson

Cancerforskaren Elin Bernson försöker bedriva forskning i sitt hem och infektionsläkaren Malin Inghammar har tvingats lägga sitt forskningsprojekt åt sidan på grund av att hon behövs mer än någonsin inom sjukvården. Det är två av de forskare som berörs av coronapandemin och som kan bli hjälpta av Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings ändrade villkor med anledning av den rådande situationen.

Covid 19-pandemin försvårar och påverkar stora delar av den medicinska forskningen både i Sverige och utomlands. På grund av den rådande situationen ändrar därför Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, nu sina villkor för att underlätta för de forskare som beviljats medel från SSMF.

Förändringarna innebär att bidragsmottagare kan få senarelägga sin projektstart eller göra ett uppehåll i den pågående bidragsperioden. För dem som har pågående postdoktorala stipendier erbjuder SSMF utöver förlängd dispositionstid även möjligheten att ansöka om förlängt bidrag med upp till två månader.

– Vi anpassar verksamheten för att klara av de akuta problem som uppstår för våra forskare. Pandemin är en svår prövning och det är vår skyldighet att göra vad vi kan för att såväl medicinsk forskning som hälso- och sjukvården ges fullt stöd, säger Mats Ulfendahl, ordförande för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning.

Mats Ulfendahl
Mats Ulfendahl, ordförande för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Elin Bernson är en av de forskare som berörs. Hon forskar om äggstockscancer vid University of Cambridge, med stöd från SSMF, men åkte nyligen hem till Sverige när hela universitetet stängde ner och britterna sattes i karantän på grund av coronaviruset. Från sin villa i Göteborg försöker hon nu forska vidare så gott det går.

– Vi fick inte vara på jobbet och kunde inte genomföra några laborationer. Som tur är hann jag köra en rad experiment veckorna före nedstängningen, så jag analyserar mycket data hemifrån nu. Men det är klart att situationen försvårar mitt projekt. SSMF:s möjlighet med förlängd dispositionstid skulle mycket väl kunna bli aktuell för mig, säger Elin Bernson, cancerforskare med finansiering från SSMF.

Infektionsläkaren Malin Inghammar som beviljats SSMF:s Stora Anslag har i högsta grad också påverkats av pandemin. Tanken var att hon skulle påbörja sitt forskningsprojekt om sepsis nu, men de planerna har hon tvingats lägga åt sidan eftersom all hennes tid behövs mer än någonsin i den hårt ansträngda sjukvården.

– De senaste veckorna har jag haft extremt långa arbetspass med anledning av epidemin och de närmsta månaderna lär bli väldigt tuffa. All forskningstid och alla andra sidouppdrag är indragna för att klara belastningen i vården. För mig är det värdefullt med SSMF:s flexibilitet, att jag kan få skjuta upp min forskning. Det betyder mycket att inte behöva vara stressad av det också just nu, säger Malin Inghammar, infektionsläkare och forskare vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Malin Inghammar
Malin Inghammar, infektionsläkare och forskare vid Skånes universitetssjukhus i Lund

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning inför de tillfälliga förändringarna i villkoren för att stödja de enskilda forskarna men gör det även med hänsyn till samhället i stort, för att den så viktiga forskningen inte ska stanna av.

– Forskningsfinansiering är en investering i framtidens hälsa och genom de villkorsändringar vi gör vill vi underlätta för våra forskare att nå sina mål och se till att deras projekt skapar den kunskap vi så väl behöver, säger Mats Ulfendahl, ordförande för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning.

Dela denna artikel till andra

Fler artiklar att läsa

24 nov, 2020

2020 års mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Åtta forskare får dela på drygt 50 miljoner! Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning har…

Läs mer
24 nov, 2020

Vinnare av Publishingpriset 2020!

Tidningen Forskning för livet, som ges ut av Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, har…

Läs mer
02 jul, 2020

SSMF-forskning lägger grunden för covid-19-studier.

  – Det är fantastiskt att min forskning om HIV kommer till nytta under…

Läs mer
19 maj, 2020

SSMF:s nya anslag ger forskare mer tid och ökad trygghet.

För att ge unga medicinska forskare ökad trygghet och bättre förutsättningar lanserar  Svenska Sällskapet…

Läs mer
12 maj, 2020

Till minne av Sten Orrenius

Professor Sten Orrenius, ordförande för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning under åren 2000-2008, har…

Läs mer
21 apr, 2020

Läs vår nya tidning!

”Forskning för livet” heter SSMF:s nya tidning som ges ut våren 2020. I den…

Läs mer
16 apr, 2020

SSMF:s Postdoktorala Stipendium 2020

27 unga forskare har tilldelats SSMF:s postdoktorala stipendium 2020. Läs mer om deras forskning…

Läs mer
09 apr, 2020

SSMF-forskare koordinerar internationell coronastudie

Petter Brodin är läkare och forskare med intresse för människors immunsystem och är en…

Läs mer
21 okt, 2019

2019 års mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Bland över 180 sökande har Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning utsett de åtta forskare…

Läs mer
21 okt, 2019

H M Drottningen delade ut pris vid 100-årsjubileet

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, firade sin 100-årsdag fredagen den 18 oktober 2019…

Läs mer