SSMF:s nya anslag ger forskare mer tid och ökad trygghet.

Forskaren Jenny Mjösberg

Jenny Mjösberg, immunolog på Karolinska Institutet, välkomnar det nya anslaget.

För att ge unga medicinska forskare ökad trygghet och bättre förutsättningar lanserar  Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, nu ett nytt attraktivt anslag för forskare som vill gå vidare med sin vetenskapliga karriär efter att de doktorerat. Det nya anslaget ersätter den tidigare stipendieformen, som inte ger det sociala skyddsnätet. Tiden som finansieras förlängs också från två till tre år.

Lanseringen av SSMF:s nya postdokanslag välkomnas av forskare i Sverige.

– Jag tror att det här kommer att tas emot väldigt positivt. Det är ett erkännande för en personalkategori som drar ett stort lass för den forskning som bedrivs, säger immunologen Jenny Mjösberg, som tidigare beviljats anslag från SSMF och i dag leder en framgångsrik forskargrupp på Karolinska Institutet.

Många medicinska forskare har genom åren börjat sin vetenskapliga karriär tack vare postdokstipendier från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, vilket länge varit en uppskattad finansieringsform. Men i takt med att förutsättningarna för forskarkarriären ändrats, med mer reglerade arbetsförhållanden och anställningar även på doktorandnivå, har SSMF sett behovet av att anpassa det ekonomiska stödet till de unga lovande forskarna som går vidare efter sin disputation, så att deras fortsatta forskaruppdrag ger försäkringsskydd och är pensionsgrundande.

-För SSMF är det viktigt att ge de forskare vi stödjer bästa möjliga förutsättningar att bedriva medicinsk forskning. Det inkluderar en trygg och god social situation, säger Mats Ulfendahl, ordförande för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning.

 

Mats Ulfendahl
Mats Ulfendahl, ordförande för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning.

Regelverket kring lärosätenas anställningar är dock krånglig och i vissa fall kan en längre anställning under postdok-perioden försvåra möjligheten att kunna anställas på nästa högre nivå i ”karriärtrappan”. SSMF har därför, efter starka önskemål, låtit stipendiemöjligheten finnas kvar tills vidare för de sökande som själva önskar det.

En nyhet med SSMF:s postdokanslag är även att finansieringstiden förlängs, från två år till tre år, för att ge den nydisputerade forskaren ökade möjligheter att hinna utvecklas och hitta sin egen forskningsinriktning, gärna utomlands.

-Tiden efter disputationen är oerhört viktig för den framtida forskarkarriären. Det är då han eller hon lägger grunden för att kunna bli en självständig forskare, säger Mats Ulfendahl, ordförande för SSMF.

-Längre anslagstid ger andrum och kontinuitet och ökar chansen till större forskningsgenombrott, instämmer forskaren Jenny Mjösberg.

Det nya postdokanslaget gör det än mer attraktivt för unga medicinska forskare i Sverige att söka stöd från SSMF vilket i förlängningen leder till fler vetenskapliga fynd, bättre vård och nya behandlingar.

– SSMF har en hundraårig erfarenhet av att stödja svensk medicinsk forskning och för att även fortsatt vara en betydande privat forskningsfinansiär är det av största vikt att vårt stöd kan ha bästa möjliga effekt, säger Mats Ulfendahl, ordförande för SSMF.

 

 

 

 

 

Dela denna artikel till andra

Fler artiklar att läsa

11 maj, 2021

Läs senaste numret av Forskning för Livet

Möt forskartalangerna, få råd om testamenten och testa kunskaperna i quizet. Läs senaste numret…

Läs mer
10 maj, 2021

SSMF:s postdoktorala anslag 2021

22 unga forskare har tilldelats SSMF:s postdoktorala anslag 2021. Läs mer om deras forskning…

Läs mer
15 apr, 2021

Lyssna på vår podd!

Hör om vetenskapliga fynd som hittats av en slump, ta del av personliga givarberättelser…

Läs mer
24 nov, 2020

2020 års mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Åtta forskare får dela på drygt 50 miljoner! Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning har…

Läs mer
24 nov, 2020

Vinnare av Publishingpriset 2020!

Tidningen Forskning för livet, som ges ut av Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, har…

Läs mer
02 jul, 2020

SSMF-forskning lägger grunden för covid-19-studier.

  – Det är fantastiskt att min forskning om HIV kommer till nytta under…

Läs mer
12 maj, 2020

Till minne av Sten Orrenius

Professor Sten Orrenius, ordförande för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning under åren 2000-2008, har…

Läs mer
21 apr, 2020

Läs vår nya tidning!

”Forskning för livet” heter SSMF:s nya tidning som ges ut våren 2020. I den…

Läs mer
16 apr, 2020

SSMF:s Postdoktorala Stipendium 2020

27 unga forskare har tilldelats SSMF:s postdoktorala stipendium 2020. Läs mer om deras forskning…

Läs mer
09 apr, 2020

SSMF-forskare koordinerar internationell coronastudie

Petter Brodin är läkare och forskare med intresse för människors immunsystem och är en…

Läs mer