Svensk, högkvalitativ och obunden forskning

Det svåraste steget inom en forskarbana är det första. Staten bekostar stora delar av en forskares grundutbildning, fram till den första avhandlingen. Därefter måste forskaren söka bidrag från externa finansiärer.

SSMF satsar specifikt på unga forskare. Genom att säkerställa att nyblivna forskarna kan ta sin forskning vidare, efter den första avhandlingen, ökar möjligheterna att finna ny och viktig kunskap. Något som i sin tur kan lägga grunden till bättre diagnosverktyg och medicinska
behandlingar för kommande generationer.

Många av dagens behandlingsmetoder i sjukvården var forskning för 10-20 år sedan. Grunden för all medicinsk behandling är kunskap. Först när mekanismerna bakom en sjukdom eller ett tillstånd i kroppen är klarlagda är det möjligt att utveckla metoder att påverka skeendet, och på så sätt lindra, bota eller förhindra sjukdom.

Medicinsk forskning har blivit allt mer beroende av privata finansiärer. I Sverige har de statliga anslagen minskat de senaste decennierna medan de under samma period har ökat i många andra länder. En risk med mindre statliga anslag är att den oberoende forskningen hotas.

Etablerad finansiär

SSMF är sedan länge en etablerad finansiär av svensk, högkvalitativ och obunden forskning. SSMF:s stipendier och forskartjänster tillåter forskare att stå helt fria från aktörer och intressen som kan tänkas vilja påverka forskningen i någon riktning.

Dela/spara Dela eller tipsa