SSMF:s åttionde verksamhetsår

ImageDen 12 april 2000 firade SSMF sitt 80-årsjubileum. Ett hundratal gäster hade inbjudits till Svenska Läkaresällskapet i Stockholm, där Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning en gång bildades.

Sammankomsten öppnades av SSMF:s ordförande Börje Uvnäs, som hälsade SSMF:s beskyddare H.M. Drottningen varmt välkommen och därefter gav en kort återblick över SSMF:s utveckling från starten 1919 till dags dato.

Börje Uvnäs påpekade den stora betydelse Drottning Silvias beskyddarskap haft för att skapa SSMF:s  förtroende från allmänhetens sida.

Åttaåriga Anna Brodin (dotter till SSMF:s vetenskaplige sekreterare) överräckte en vårbukett till drottningen.
Image
Vice ordförande Göran Magnusson tackade avgående ordföranden för hans framgångsrika och mångåriga ledning av SSMF.
Image


SSMF:s skattmästare, Bengt Telland, berättade att 10 miljoner kronor avsatts till en fond under benämningen Börje Uvnäs fond för medicinsk forskning att förvaltas av och nyttjas i enlighet med SSMF:s stadgar.
Image
Börje Uvnäs överlämnade ordförandeklubban till sin efterträdare professor Sten Orrenius.
Image


Därefter höll professor Erik Lundgren en föreläsning med titeln 'Människan - en programmerbar genmaskin eller kulturvarelse?
Image
80-års festligheterna avslutades med en italiensk buffé.
Image


 
Image

 

Dela/spara Dela eller tipsa