Ålderssjukdomar

Sara Garcia-Ptacek

Strokebehandling hos personer med demenssjukdom
Karolinska Institutet

Yvonne Forsell

Interaktion mellan psykiatriska symtom, depression och kognitiv dysfunktion i en totalpopulation (1800) av äldre personer
Karolinska Institutet

Eric Rullman

Mekanismer bakom förlust av muskelmassa vid åldrande
Karolinska Institutet

Giuseppe Coppotelli

Sambandet mellan mitokondriell, proteasomal och lysosomal dysfunktion vid normalt åldrande och neurodegenerativ sjukdom samt effekter av träning och diet på för tidigt åldrande.
Karolinska Institutet

Dinesh Kumar

Att skapa eller tappa minnen.
Umeå universitet

Charlotte Sahlin

Vaccin mot Alzheimers sjukdom
Uppsala universitet

Karin Wirdefeldt

Riskfaktorer och gener av betydelse för Parkinsons sjukdom
Karolinska Institutet

Kim Kultima

Diagnostiska och prognostiska markörer för åldersrelaterade nervsjukdomar
Uppsala universitet

Marie Svedberg

Studier av amyloidansamling i hjärnan vid Alzheimers sjukdom med avancerad hjärnavbildningsteknik
Uppsala universitet

Anna Nordström

Uppbyggnad av kroppssammansättningsdatabas för studerandet av riskfaktorer för benskörhet och fetma
Umeå universitet