Anestesiologi och intensivvård

Kristofer Nilsson

Magtarmkanalen efter stora kirurgiska ingrepp och vid intensivvård - experimentella och kliniska studier
Örebro universitet

Michael Hultström

Akut njurskada vid blödningschock
Uppsala universitet