Anorexi

Helgi Birgir Schiöth

Melanocortinergiska signalvägar i CNS: betydelse för matlust (anorexi/orexi) och beroenderelaterade sjukdomar
Uppsala universitet

Robert Fredriksson

G-protein kopplade receptorers roll i reglering av födointag och reproduktion
Uppsala universitet

Nils Emil Egecioglu

Effekter av nutritionsstatus och förändringar i hormoniell miljö före och efter födelsen vid anorexi
Göteborgs universitet