Barn- och ungdomsmedicin

Barnsjukdomar

Johan Mårtensson

Spelbaserad intervention som hjärnträning för språksvaga barn
Lunds universitet

Marketa Kaucka Petersen

Hur man steg för steg återskapar ett nytt ansikte hos däggdjur - ny kunskap och ny riktning för behandling av kraniofaciala störningar
Karolinska Institutet

Olena Gruzieva

Molekylära mekanismer för luftföroreningars hälsoeffekter hos barn
Karolinska Institutet

Anna Lindstrand

Balanserade kromosomavvikelser och inlärningsproblem - en genväg till nya gener
Karolinska Institutet

Thomas Abrahamsson

Tarmbakteriers betydelse för hälsa och sjukdom hos barn
Linköpings universitet

Cecilia Andersson

Virusinfektioner i luftvägarna driver utveckligen av astma hos barn
Lunds universitet

Virpa Töhönen

Testatinets roll i könsutvecklingen
Karolinska Institutet

Malin Rhodin

Diagnostik och behandling av barn med hjärt- och andningsproblem
Karolinska Institutet

Helena Carén

Epigenetikens roll i tumörutveckling och tumöråterfall
Göteborgs universitet

Ulrika Kreicbergs

VÅRDEN AV DÖENDE CANCERSJUKA BARN OCH DESS INVERKAN PÅ FÖRÄLDRARS OCH SYSKONS PSYKISKA HÄLSA
Karolinska Institutet