Beroendemedicin

Elisabet Jerlhag Holm

Aptitreglerande hormoners betydelse för beroendesjukdomar
Göteborgs universitet

Anna Molander

Betydelsen av periodgener för alkohol- och narkotikaberoende
Göteborgs universitet

Louise Adermark

Beroendets neurobiologi – alkoholeffekter på cellfunktion och inlärningsmönster
Göteborgs universitet

Lars Hjelmqvist

Struktur, funktion och evolution av aldehyddehydrogenaset
Karolinska Institutet

Helgi Birgir Schiöth

Melanocortinergiska signalvägar i CNS: betydelse för matlust (anorexi/orexi) och beroenderelaterade sjukdomar
Uppsala universitet

Kristian Moller

Studier av fosfolipas D-medierad signaltransduktion i det centrala nervsystemet - effekter av alkohol
Lunds universitet

Anna Kindlundh

Inverkan av genpolymorfism för POMC och CRF i drogberoende
Uppsala universitet

Jonas Lindblom

Betydelsen av hormoner och neuropeptider för regleringen av belöningssystemets känslighet
Uppsala universitet

Petra Suchankova Karlsson

Mag-hjärn-axeln: Magtarmhormoners betydelse för beroendesjukdomar
Göteborgs universitet

Sonchita Bagchi

Identifiering av en ny glutamat-transportör; viktig komponent i hjärnans belöningssystem.
Uppsala universitet