Bild- och funktionsmedicin

Sara Shams

Visualisering av småkärlssjukdom - kliniska följder inom stroke, demens samt vanligt åldrande
Karolinska Institutet

Lucas Velloso

STUDIER AV SALMONELLANS INTRÅNG I VÄRDCELLER
Karolinska Institutet

Riikka Rydman

Utredning och klinisk betydelse av fibros i höger och vänster kammare hos patienter med medfött hjärtfel
Karolinska Institutet

Marika Nestor

Utveckling av tumörmålsökande molekyler för diagnostik och terapi av huvud- halscancer.
Uppsala universitet

Olof Sköldenberg

Upptäckt och farmakologisk behandling av osteolys efter total höftledsplastik med RANKL-hämmare.
Karolinska Institutet

Rasmus Havmöller

Hur kan vi förbättra möjligheterna att på ett förebyggande sätt identifiera personer med ökad risk för plötsligt hjärtstopp?
Karolinska Institutet

Martin Ugander

Avbildning av inflammation i hjärtmuskeln med hjälp av magnetkamera och skiktröntgen
Karolinska Institutet

Clas Linnman

Centralnervösa processer vid smärta i psykiatrisk sjukdom
Uppsala universitet

Marie Svedberg

Studier av amyloidansamling i hjärnan vid Alzheimers sjukdom med avancerad hjärnavbildningsteknik
Uppsala universitet

Marcus Karlsson

Utveckling av magnetisk resonanstomografi och datortomografi för värdering av hjärtfunktion och diagnostik av hjärtsjukdom
Lunds universitet