Blodsjukdomar

Andreas Björklund

Utveckling av immunologisk cellterapi mot olika former av blodcancer
Karolinska Institutet

Lovisa Vennström

Kan immunstimulerande behandling varaktigt bota kronisk myeloisk leukemi?
Göteborgs universitet

Josef Davidsson

Ovanliga hematologiska sjukdomar: samspel mellan nedärvda och förvärvade genetiska faktorer
Lunds universitet

Mattias Carlsten

Genetisk omprogrammering av NK-celler för förbättrad effekt av antikroppsbehandling mot lymfom
Karolinska Institutet

Bin Zhao

Undersökning av genetiken bakom blodcancer
Karolinska Institutet

Anna Staffas

Tarmflorans roll vid utveckling av graft-versus-host-sjukdom efter benmärgstransplantation
Göteborgs universitet

Björn Wahlin

Individualiserad behandling mot follikulärt lymfom utifrån nya biomarkörer i den immunologiska mikromiljön och immunsystemet
Karolinska Institutet

Sofia Berglund

Immunterapi med benmärgsinfiltrerande lymfocyter som behandling mot återfall av hematologiska maligniteter efter allogen stamcellstransplantation
Karolinska Institutet

Petter Brodin

Människans immunsystem - ett komplext nätverk av specialiserade celler i samverkan.
Karolinska Institutet

Sofie Singbrant Söderberg

Nya sätt att bota svårbehandlad anemi
Lunds universitet