Cancersjukdomar och tumörbiologi

Volkan Sayin

En precisionsmedicinplattform för att definera nya redoxberoende metaboliska måltavlor för behandling av lungcancer
Göteborgs universitet

Helena Persson

Förbättrade mutationsanalyser för att ge fler bröstcancerpatienter tillgång till målstyrd behandling.
Lunds universitet

Elin Sjöberg

Normalisering av blodkärl för effektivare behandling av cancer
Uppsala universitet

Axel Hyrenius Wittsten

Skräddarsydda immunceller för cancerterapi
Lunds universitet

Arnika Wagner

Förbättring av dagens cancerterapier för att minska biverkningar hos patienter
Karolinska Institutet

Olle Werlenius

Immunterapi vid kronisk myelomonocytär leukemi
Göteborgs universitet

Joanna Strand

Utveckling av en ny metod för behandilng och diagnostik av prostatacancer
Lunds universitet

Frank Liang

Nya biomarkörer för immunterapi vid kolorektal cancer
Göteborgs universitet

Lisa Liu

Studier av immunsystemet hos patienter med icke-småcellig lungcancer som behandlas med immunterapi
Karolinska Institutet

Femke Heindryckx

Interaktionen mellan stellatceller och cancerceller i hepatocellulär cancer
Uppsala universitet