Cell- och molekylärbiologi

Paulina Wanrooij

Hur upptäcker cellen defekter i mitokondriellt DNA för att förhindra genomisk instabilitet och sjukdom?
Umeå universitet

Marc Panas

Kopplingen mellan reglering av stress och sjukdomsutveckling
Karolinska Institutet

Stefanie Böhm

RNA-modifierande enzymer: nya spelare i DNA reparation och cancer
Karolinska Institutet

Petter Brodin

Människans immunsystem - ett komplext nätverk av specialiserade celler i samverkan.
Karolinska Institutet

Sofie Singbrant Söderberg

Nya sätt att bota svårbehandlad anemi
Lunds universitet

Juan Carlos Fierro Gonzalez

Studier av tidig fosterutveckling med avancerad in vivo-mikroskopi
Göteborgs universitet

Qiaolin Deng

Kartläggning av molekylära mekanismer som styr specificering av neurala celler och könsceller
Karolinska Institutet

Amanda Raine

Funktionell karaktärisering av nya neurotransmittorlika transportörer
Uppsala universitet

Carolina Hagberg

Karakterisering av humana bi-nukleära fettceller
Karolinska Institutet

Munender Vodnala

Mekanismer för omprogrammering av somatiska kärnor transplanterade i amfibiska oocyter
Umeå universitet