Epidemiologi

Thomas Abrahamsson

Tarmbakteriers betydelse för hälsa och sjukdom hos barn
Linköpings universitet

Charlotte Björkenstam

Hälsa och dödlighet bland sexuella minoriteter - en jämförelse mellan Sverige och Kalifornien
Karolinska Institutet

Lucas Velloso

STUDIER AV SALMONELLANS INTRÅNG I VÄRDCELLER
Karolinska Institutet

Fang Fang

Hälsokonsekvenser av stress som drabbar personer som får ett cancerbesked
Karolinska Institutet

Caroline Nordenvall

Uppföljning av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom efter kolektomi
Karolinska Institutet

Ingrid Glimelius

Konsekvenser av lymfom och leukemier för annan sjuklighet och arbetsförmåga
Karolinska Institutet

Emily Sonestedt

Påverkar ärftlig känslighet för blodfettsrubbning sambandet mellan kostvanor och risk för hjärt-kärlsjukdom?
Lunds universitet

Petter Ljungman

Effekter av luftföroreningar på kärlfunktion och risk för hjärtkärlsjukdom.
Karolinska Institutet

Anna Kähler

Genetiska riskfaktorer vid schizofreni: samspel med miljö och samtidig epilepsi eller psykisk utvecklingsstörning.
Karolinska Institutet

Anders Bjerg Bäcklund

Karaktärisering av olika astmatyper
Göteborgs universitet