Farmakologi

Elisabet Jerlhag Holm

Aptitreglerande hormoners betydelse för beroendesjukdomar
Göteborgs universitet

Sophie Erhardt

Betydelsen av endogent förekommande kynurensyra för glutamaterg neurotransmission, för beteende och för patofysiologin bakom schizofreni
Karolinska Institutet

Lars Westberg

Studier av östrogens inverkan på beteende
Göteborgs universitet

Mattias Magnusson

Utveckling av nya behandlingsmetoder mot akut myeloisk leukemi
Lunds universitet

Ernesto Restrepo Leidefors

Normalt beteende och beroende - hur dopamin och glutamat modulerar belöningssystemet
Uppsala universitet

Johan Lundqvist

Effekt av D vitamin på bröstcancer
Uppsala universitet

Mirjam Klepsch

Kartläggning av ett specifikt cancerrelaterat protein för säkrare cancerbehandlingar
Karolinska Institutet

Kristoffer Sahlholm

Dopaminstabilisatorers molekylära farmakologi.
Karolinska Institutet

Anna Nordström

Läkemedel, arvsanlag och fallskador hos män och kvinnor
Umeå universitet

Johan Rung

Studier av mekanismer för desensitisering av dopamin-D1-receptorer: betydelse för behandling av Parkinsons sjukdom.
Göteborgs universitet