Fysiologi

Michael Hultström

Akut njurskada vid blödningschock
Uppsala universitet

Sophie Erhardt

Betydelsen av endogent förekommande kynurensyra för glutamaterg neurotransmission, för beteende och för patofysiologin bakom schizofreni
Karolinska Institutet

Marie Björnholm

Leptinreceptorsignaleringens betydelse för fetma
Karolinska Institutet

Riikka Rydman

Utredning och klinisk betydelse av fibros i höger och vänster kammare hos patienter med medfött hjärtfel
Karolinska Institutet

Ernesto Restrepo Leidefors

Normalt beteende och beroende - hur dopamin och glutamat modulerar belöningssystemet
Uppsala universitet

Elisabet Ohlin

Blod-hjärnbarriärens roll i hjärnans sjukdomar
Uppsala universitet

Tanya Henshall

Betydelsen av muskelcellerna i blodkärlsväggarna för hjärtkärlsjukdomar
Karolinska Institutet

Pär Halje

Oscillationer av nervcellernas elektriska aktivitet vid Parkinsons sjukdom och schizofreni
Lunds universitet

Lina Nordquist

Tarmbakteriers roll i utvecklingen av kronisk njursvikt.
Uppsala universitet

Pontus Almer Boström

Skyddande mekanismer vid fysisk träning.
Karolinska Institutet